องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

สถิติ sitemap
วันนี้ 23
เดือนนี้4,445
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)31,263
ทั้งหมด 142,278

info เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

info ประกาศเจตนารมณ์
No Gift policy


ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)

camera_alt ภาพกิจกรรม
#อบต.หนองหว้า ได้ออกตัดกิ่งไม้ [18 กันยายน 2566]
#มอบหนังสือส่งตัวนักศึกษากลับวิทยาลัยและมอบของที่ระลึก [15 กันยายน 2566]
#โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาชีพเสริมแก่สมาชิกสกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองหว้า [15 กันยายน 2566]
#กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [4 กันยายน 2566]
 
play_arrow สปอตการป้องกันโรคโควิด19
home รายงานสถานการณ์ประจำวัน
รายงานสถานการณ์COVID-19 วันที่ 26 มีนาคม 2565 [26 มีนาคม 2565]
รายงานสถานการณ์COVID-19 วันที่ 19 มีนาคม 2565 [19 มีนาคม 2565]
 
home วัดพัชรกิติยาภาราม
ประวัติวัดพัชรกิติยาภาราม
 
home วัดสายทอง
ประวัติวัดสายทอง
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview158
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview145
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview213

folder จุลสาร อบต.หนองหว้า
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทรัพย์สินสำนักงาน(เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 2 เครื่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ทางราชการ (รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview2

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview3
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview1

image การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อบต.
#โครงการประชุมประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตย , หมู่ที่ 5 บ้านเพ็กเฟื้อย เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด [31 มีนาคม 2566]
#โครงการประชุมประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านโคกสวรรค์ , หมู่ที่ 6 บ้านหนองผำ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด [30 มีนาคม 2566]
#โครงการประชุมประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า, หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้าน้อย เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด [29 มีนาคม 2566]
#โครงการประชุมประชาคม หมู่ที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด [28 มีนาคม 2566]
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารองค์กร
นายวิเชียร วงสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โทร : 082-5234143
นายวิเชียร วงสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โทร : 082-5234143
(นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-1156712
(นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-1156712
จุลสาร-อบต-หนองหว้า
folder จุลสาร อบต.หนองหว้า
แบบวัดการรับรู้

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
20/09/2566
20/09/2566
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กศ.
19/09/2566
20/09/2566
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
กสธ.
18/09/2566
20/09/2566
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ
กสธ.
14/09/2566
20/09/2566
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ
กค.
19/09/2566
19/09/2566
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
ศส.
19/09/2566
19/09/2566
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ