องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1)ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1)ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1)ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 49
1 - 20 (ทั้งหมด 80 รายการ) 1 2 3 4