องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file แนวทางการปฏบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานผลโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กับประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองว้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1