messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
image การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อบต.
#โครงการประชุมประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตย , หมู่ที่ 5 บ้านเพ็กเฟื้อย เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด [31 มีนาคม 2566]
#โครงการประชุมประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านโคกสวรรค์ , หมู่ที่ 6 บ้านหนองผำ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด [30 มีนาคม 2566]
#โครงการประชุมประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า, หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้าน้อย เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด [29 มีนาคม 2566]
#โครงการประชุมประชาคม หมู่ที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด [28 มีนาคม 2566]
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 [25 มีนาคม 2565]
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล หมู่ที่4 และหมู่ที่ 6 [24 มีนาคม 2565]
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล หมู่ที่2 และหมู่ที่ 7 [22 มีนาคม 2565]
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล หมู่ที่ 1 [21 มีนาคม 2565]
1 1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ)