messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองคลัง
นางมิตรสินี มุขธระโกษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 092-4429836
นางสาวดรุณี สงรัมย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 095-6688205
นางสาวนิภาพรรณ ภูมิพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 098-6524917
นางสาวภัทราพร บูระพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0979690952
นางสาวเกษกนก นุชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 093-3851549
นางสาววิไล พิมพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 061-1598215