องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
#ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานตามวัดภายในตำบลหนองหว้า เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2567 [23 กุมภาพันธ์ 2567]
#ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 [22 กุมภาพันธ์ 2567]
#กองช่าง อบต. ออกดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตย ,หมู่ที่ 5 บ้านเพ็กเฟื้อย [20 กุมภาพันธ์ 2567]
#ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [20 กุมภาพันธ์ 2567]
#มอบเงินช่วยเหลืองานศพคุณพ่อประชวน สมภาร [19 กุมภาพันธ์ 2567]
#มอบเงินช่วยเหลืองานศพคุณตาพรมมา แสนภักดี [19 กุมภาพันธ์ 2567]
#ประชุมการขับเคลื่อนชุมชนเมื่องต้นแบบสุขภาพ (Healthy City MODELs) [15 กุมภาพันธ์ 2567]
#ประชุมสภา อบต.หนองหว้า [22 ธันวาคม 2566]
#โครงการติดตั้งบ่ดักไขม้นบำบัดน้ำเสียในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า [8 ธันวาคม 2566]
#อบต.หนองหว้า ลงพื้นที่มอบแพมเพิสให้กับผู้ป่วยติดเตียง [6 ธันวาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 - 10 (ทั้งหมด 274 รายการ)