องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
กองช่าง อบต. ออกดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 [27 กันยายน 2565]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหว้า [23 กันยายน 2565]
อบต.หนองหว้า เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 [21 กันยายน 2565]
ลงพื้นที่ปรับพื้นผิวจราจรชำรุด เพื่อความปลอดภัย [1 กันยายน 2565]
โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [25 สิงหาคม 2565]
ประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [24 สิงหาคม 2565]
นายกอบต.เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน [24 สิงหาคม 2565]
โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [24 สิงหาคม 2565]
ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [23 สิงหาคม 2565]
เวทีติดตามและสรุปถอดบทบาท [22 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 - 10 (ทั้งหมด 201 รายการ)