องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
#กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [13 มีนาคม 2566]
#พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าน้อยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม [10 มีนาคม 2566]
#ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตย [9 มีนาคม 2566]
#ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ [8 มีนาคม 2566]
#พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง) [21 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมติดตามการป้องกันยาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า [17 กุมภาพันธ์ 2566]
ลงพื้นที่ปรับพื้นผิวจราจรชำรุด [17 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [15 กุมภาพันธ์ 2566]
อบต.หนองหว้า ได้ออกตัดกิ่งไม้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน [14 กุมภาพันธ์ 2566]
ลงพื้นที่ปรับพื้นผิวจราจรชำรุด [10 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 - 10 (ทั้งหมด 220 รายการ)