messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิเชียร วงสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โทร : 082-5234143
นายสมเกียรติ ดวงศิริ
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหว้า
โทร : 093-5269391
นายประสิทธิ์ เสียงล้ำ
รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหว้า
โทร : 098-1461047
นายเจริญ สิทธิศักดิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหว้า
โทร : 081-9753044