องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขต อบต.หนองหว้า จำนวน 11 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างเหมางานเปลี่ยนฝ้าเพดานและ เปลี่ยนอ่างล้างมือ ห้องน้ำ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 34 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบปุระมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 15
1 - 20 (ทั้งหมด 319 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16