องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ/จ้างซ่อมแซมละบำรุงรักษารถบรรทุกบยะมูลฝอย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายะลขทะเบียน 81-0740 นภ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงและรักษารถยนต์ทางราชการ(รถน้ำดับเพลิง)ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บฉ 552 นภ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหว้า จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมาซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีตหลังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองผำ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ผ้าม่านห้องนายกฯ) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน :
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมแซมทรัพย์สินสำนักงาน (เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ นว. 005-64-0003) จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วยยางบริเวณที่นานายคำพล แสนชัย หมุ่ที่ 2 จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อชุดสังฆทานตามโครงทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อ/จ้าง ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4226 นภ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน อปพร. (ชุดฝึก อปพร. จำนวน 25 ชุด ) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 374 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19