องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองช่าง
นายศักดิ์ชาย ศุภเมธี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอานุภาพ สีพาอุ
นายช่างโยธา อบต.
โทร : 095-1893750
นางศศิ แสนสวาท
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 094-3103234