องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสุกฤตา สุโอษฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 083-3637536
นายบุญหลาย ชัยผง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 096-3765844
นางบุญจันทร์ โคตรสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 081-7699712