องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ฯ ครั้งแรก ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ที่ 4 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2