messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า หมู่ที่ 4 อาคาร 1 ชั้น ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 7.30 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 51.10 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ถนนลาดยาง สายบ้านห้วยเตยถึงสำราญสุข รหัสสายทาง นภ.ถ.65002 ผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,100 เมตรไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านห้วยเตยถึงสำราญสุข รหัสสายทาง นภ.ถ.65002 ผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,100 เมตรไม่มีไหล่ทาง หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ขนาด 7x7.30 เมตร พื้นที่ใช้สอย 51.10 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ขนาด 7x7.30 เมตร พื้นที่ใช้สอย 51.10 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพ็กเฟื้อย ด้วยระบบผลิตน้ำประปา POG ขนาด M
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพ็กเฟื้อย ด้วยระบบผลิตน้ำประปา POG ขนาด M
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed ก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดบรรจุ 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังบรรจุน้ำ 4 ลูก) บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1