messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงแหล่งน้ำห้วยยาง กำจัดวัชพืชบริเวณห้วยยาง บ้านหนองผำ หมู่ที่ 6 ตามรายละเอียด ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อมหมู่บ้าน สายแยกบ้านนายสอ อรัญวาส หมู่ที่ 4 ตามรายละเอียดปร. 4 และ ปร. 5 จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินสำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ ) จำนวน 12 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสำนักงาน (เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ นว. 416-50-0083 )จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง,เครื่องพิมแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ 3 ชุด,เก้าอี้สำนักงานขาชุปโครเมียม จำนวน 1 ตัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง)จำนวน 4 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง,เครื่องพิมแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง,เครื่องพิมแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด (ช่วงวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2567 จำนวน 405 กล่องๆละ 8.13 บาท จำนวน 11 วันทำการ ) และอาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี รสจืด (ช่วงวันที่ 1-30 มิถุนายน 2567 จำนวน 405 ถุง ๆละ 6.89 บาท จำนวน 19 วันทำการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสุทิน ภูกองชัย-บ้านพ่อเลี่ยม ยมสีดำ บ้านเพ็กเฟื้อย หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 50 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบ อบต.หนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายบ้านนางลำพันธ์ ทับครบุรี ถนนกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร และป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายวัดโนนสง่า-แยกตลาดนัดชุมชน ถนนกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 202 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร และป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์(ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร )จำนวน 4 ใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อัวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนายแสง ไชยรินทร์ บ้านโคกสวรรค์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองหว้ากำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางละมัย เจนจบ-บ้านนางคำบา สุริสาย บ้านโคกสวรรค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือปริมาณพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่่า 438 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 สายบ้านนางสุรีพร โสมมีชัย ผิวถนนกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมท่อลอดระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน 50 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x0.80 จำนวน 4 บ่อ ฝาเหล็กหรือปริมาณพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า หมู่ที่ 4 อาคาร 1 ชั้น ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 7.30 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 51.10 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างจัดทำป้ายจุดบริการอำนวยความสะดวกปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขนาด 1.503.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำปานะตามโครงการประเพณีท้องถิ่นกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสำนักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ lenovo หมายเลขครุภัณฑ์ นว 416-62-0072) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินสำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 51 คนๆละ 27 บาท เป็นเงิน 28,917.00 บาท (สองหมื่นแปดพันนเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อัวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า หมู่ที่ 4 อาคาร 1 ชั้น ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 7.30 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 51.10 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า หมู่ที่ 4 อาคาร 1 ชั้น ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 7.30 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 51.10 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตำบลหนองหว้า จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตำบลหนองหว้า จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าแรงติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน บน 2029 นภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า หมู่ที่ 4 อาคาร 1 ชั้น ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 7.30 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 51.10 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้ากำหนด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด ช่วงปิดภาคเรียน(ช่วงวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤศภาคม 2567 จำนวน 45 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อชุดถุงยัชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบเหตุอัคคีภัย(บ้านนางติ๋ม ดอนบรรเทา)จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. หนองหว้าน้อย ม. 7 จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.วัดสามัคคีธรรม ม. 5 จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
1 - 50 (ทั้งหมด 607 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13