messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 33
แนวทางการปฏบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 25
ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 20
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 58
รายงานผลโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กับประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 110
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองว้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 108
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 110
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1