messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 86
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 76
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 111
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 68
ประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตราฐานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 135
แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 136
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1