ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ(รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า)หมายเลขทะเบียน 81-4679 นภ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง