ชื่อเรื่อง : เชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับเกรดถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 โดยการปรับเกรดพื้นผิวจราจรตลอดสายและลงเสริมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดแล้วทำการเกลี่ยเกรดตกแต่งบดทับหินคลุกให้เรียบร้อย จำนวน 13 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : 6qqA9duFri33400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : xHFmYvYFri33412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : T1YZqNQFri33430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BNDXbTsFri33442.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : w83OsnWFri33504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : L7PRD4TFri33516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 3wHygBCFri33528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gsoKlTVFri33538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : HAz8FIpFri33552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : JG5BBoRFri33601.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : bxTLTuZFri33611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 2bqz7MhFri33642.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : x0YCJDcFri33651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้