องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ประวัติวัดพัชรกิติยาภาราม
รายละเอียด : ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองน้ำเพชรมงคล ได้รับการประทานชื่อ จาก พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ เดิมชื่อ ศูนย์ปฏิบัติหนองใหม่ ตั้งอยู่ ๓ บ้านห้วยเตย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่บนพื้นที่ ๑๖๙ ไร่ ๒ งาน ๗๙ ตารางวา ห่างจากหมู่บ้าน ๘๐๐ เมตร ปัจจุบันมี พระเมธีวชีรธาดา เจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว (พระอารามหลวง ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเจ้าสำนัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เริ่มลงมือก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ มีพระพุทธรัตนเอกโกเมนทร์ ซึ่งได้รับการประทานชื่อจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นพระประธานในศูนย์ปฏิบัติธรรม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดหน้าตัก ขนาด ๕ เมตร ๕๐ เซนติเมตร สูง ๘ เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ฐานพระพุทธรูปมีลักษณะเป็นฐานย่อมุม ๖ ชั้น ด้านหน้าองค์พระประธานมีพระนามาภิไธยย่อของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ( พ.ภ.) ประดิษฐานไว้เพื่อเป็นสิริมงคล ในการที่ทรงมีพระดำริให้การก่อสร้าง การก่อสร้างนั้นเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนตลอดทั้งพ่อค้า ส่วนราชการ ทุกภาคส่วนและผู้จิตเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นอนุสรณ์ถสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้โพส : admin