องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
#พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าน้อยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม
รายละเอียด : วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร วงสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าน้อยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม โดยมี นายสมเกียรติ ดวงศิริ รองนายก อบต.,นายประสิทธิ์ เสียงล้ำ รองนายก อบต.,นายเจริญ สิทธิศักดิ์ เลขานุการนายก อบต., นางสุภาพร สิงห์ชัย ประธานสภา อบต.,นายศรีสุวรรณ ชำนิหัส หัวหน้าสำนักปลัด,นางสาวฉันทณัฏฐ์ วงษ์หาจักร์ นักวิชาการศึกษา , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1,4,5,6,7 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่นำบุตรหลานมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าน้อยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม
ผู้โพส : admin