องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
#กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
รายละเอียด : วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายวิเชียร วงสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าพร้อมคณะผู้บริหาร อบต.ข้าราชการ,พนักงานส่วนตำบล เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณ ทุกวันจันทร์ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงานสร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ สละเวลาร่วมกิจกรรมและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป
ผู้โพส : admin