องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
อบต.หนองหว้า เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 21 กันยายน 2565 นายวิเชียร วงสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ"องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า" เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 "หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ A โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เดินทางมาเป็นประธานและมอบรางวัล ฯ ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้โพส : admin