messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองหว้า
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
คู่มือนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 21
คู่มือปฏิบัติงานนิติกร เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียนและปรึกษาปัญหากฎหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 19
เอกสารแนบท้ายประกาศ อบต.หนองหว้า เรื่องปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 26
คู่มือการให้บริการประชาชน กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติของ อบต.หนองหว้า poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 37
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 74
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 67
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1